Observatory on Mauna Kea Before Sunset

mauna kea
Photo and caption by Melissa Koehn (Kailua, Hawaii). Photographed on May 1, 2013, Mauna Kea, Hawaii. Melissa Koehn